Walne zebranie

Opłaty za użytkowanie działki w 2024 roku

Uchwalone przez Walne Zebrania Sprawozdawcze 13.04.2024r.

Składka członkowska 6zł
Opłata ogrodowa

(w tym księgowość, gospodarz, świadczenia i nagrody, imprezy okolicznościowe, bieżące naprawy, zużycie prądu na potrzeby ogólne oraz woda pitna)

2,10zł/ m2
Opłata wodna 11zł
Opłata energetyczna 12zł
Wywóz odpadów 185,50zł
Partycypacja PZD 0,13zł / m2

 

                                         razem dla działki o powierzchni 360 m2:  1017,30 zł

                                                       (6 zł + 756zł + 11zł + 12zł + 185,50 + 46,80zł)

Opłata inwestycyjna (partycypacja) na pokrycie kosztów planowanych inwestycji: 275zł

 1. Budowa ziemnej sieci kablowej do obsługi kamer – 10000zł (mieszany) źródła finansowania: 4480zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców
 2. Montaż systemu monitoringu- 34000 zł (zlecony) źródła finansowania: 7680zł środki własne26320zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców

 

Opłata działkowa + opłata inwestycyjna dla działki 360m2

(1017,30zł + 275zł) = 1292,30zł

 

Inne płatności
1. Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie energii elektrycznej spowodowane odcięciem prądu za nieuregulowane rachunki w terminie lub braku wymiany licznika : 100,00
2. Wymiana licznika elektrycznego : 40,00 zł + 49 zł legalizowany licznik elektroniczny

 1. Opłata inwestycyjna (dla nowych działkowców) : 1800
 2. Opłata wpisowa (dla nowych działkowców) : 300

Termin wnoszenia opłaty ogrodowej i inwestycyjnej

 I rata do 31.05.2024 – 800 zł

                II rata do 31.08.2024 – pozostała kwota

Po upływie w/w terminów naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatności za energię elektryczną po komunikacie.

I Samochody

 1. Zezwolić na wjazd samochodów osobowych na teren ogrodu w okresie od 31 marca do 30 listopada.
 2. W okresie zimowym zakaz pozostawiania samochodów na działce.
 3. Całkowity zakaz parkowania na alejkach i miejscach uniemożliwiających przejazd innych samochodów
 4. Postój samochodów tylko na terenie własnej działki.
 5.  Goście mogą parkować tylko w miejscach dozwolonych na czas wizyty.
 6.  Samochody stojące poza terenem działki lub parkujące w niedozwolonym miejscu będą odholowywane na koszt użytkownika.
 7. Całkowity zakaz mycia, czyszczenia, naprawy i wszelkich prac związanych z utrzymaniem samochodu.

Maksymalna prędkość poruszania się autami po alejkach to 5 km/h.

 

II Cisza

 

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD  postanawia wprowadzić okres ciszy – czyli wstrzymania się od prac związanych z użyciem hałaśliwego sprzętu mechanicznego w okresie świąt oraz weekendów.

Cisza obowiązywać będzie w soboty od godziny 18.00 i przez całą niedzielę oraz w święta, w okresie od 01 maja do 03 września.