Komunikaty

UWAGA !

W związku zakupem przez Zarząd rębaka do gałęzi od 27 sierpnia 2022r. obowiązuje zakaz wyrzucania gałęzi o średnicy powyżej 1 cm do kontenera na odpady zielone.

 Gałęzie o grubości 1-10cm należy składować w wyznaczonym miejscu, na trawniku przy świetlicy. Prosimy o odcinanie gałęzi bocznych.

Gałęzie będą rozdrabniane przez wyznaczonych członków Zarządu.

Komunikat 15/2022 z 3 października 2022r.

Zamknięcie wody do podlewania planowane jest na 31 października.

Termin może uleć zmianie ze względu na warunki pogodowe.

Po zamknięciu wody prosimy o pozostawienie otwartych zaworów, celem lepszego spuszczenia wody z instalacji i uniknięcia awarii.

 

Komunikat 14/2022 z 3 października 2022r.

Ostatni w 2022 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 11 października. Odpady należy składować

od 4 października do 10 października 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

 

Komunikat 13/2022 z 27 sierpnia 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 12 września. Odpady należy składować

od 2 września do 11 września 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

Komunikat 12/2022 z 27 sierpnia 2022r.

W dniu 10 sierpnia 2022r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,75gr.

Termin płatności upływa w dniu 1 października 2022r.

Komunikat 11/2022 z dnia 23 lipca 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 2 sierpnia. Odpady należy składować od 26 lipca  do 1 sierpnia 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble oraz ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

UWAGA !

Od 8 lipca 2022r. uruchomione zostały siłowniki do bram. Wjazd jest możliwy po wykonaniu połączenia telefonicznego z uprawnionego numeru telefonu na numer wybranej bramy. Aby otworzyć:

Bramę nr 1 zadzwoń: 796 193 921

Bramę nr 2 zadzwoń: 796 194 662

Bramę nr 3 zadzwoń: 796 193 903

Bramę nr 4 zadzwoń: 796 189 932

Bramy otwierają się do wewnątrz działek i zamykają się automatycznie po upływie 1 minuty (Brama nr 1, 2, 3) oraz 2 minut (Brama nr 3)

Bramę można otworzyć również wysyłając sms o treści: Out1 na jeden z powyższych numerów. Działkowiec jest uprawniony do wjazdu każdą bramą. Numery uprawnione można edytować, po zalogowaniu się do „Opłat”.

Komunikat 9/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 5 czerwca. Odpady należy składować do 4 czerwca 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble oraz ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Liczniki  energii elektrycznej do wymiany w 2022r.

Działki nr 5, 21, 32, 35, 39, 40, 41, 51, 58, 74, 97, 107

Należy dostarczyć 1 fazowy indukcyjny lub elektroniczny legalizowany licznik prądu wraz z dowodem zakupu najpóźniej do 31 lipca 2022r. do gospodarza ogrodu lub zarządu oraz wpłacić opłatę za wymianę licznika w kwocie 40 zł na konto ogrodu.

Informujemy że istnieje możliwość grupowego zakupu liczników elektronicznych, legalizowanych w cenie 47zł. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z zarządem w terminie do 10 lipca.

Komunikat 8/2022

  1. W dniu 8 czerwca 2022r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,75gr. Termin płatności upływa w dniu 6 sierpnia 2022r.
  2. Do końca czerwca 2022r. będą instalowane siłowniki do bram. W trakcie instalacji prosimy o czytanie komunikatów wywieszonych na bramach. Informujemy że po instalacji, na czas konfiguracji i przekazania pilotów do firmy wywożącej odpady (około 2-3dni) wjazd będzie możliwy jedynie bramą nr 3. Furtki będą cały czas dostępne.
  3. Nadal są problemy z segregacją odpadów do papieru trafia plastik, do plastiku karton, do szkła szyby i lustra. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji odpadów, wywieszonymi w gablotach i stosowanie się do nich. Informujemy że jest zakaz przynoszenia odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi okresami. Pozostawione odpady utrudniają odbiór kontenera BIO. Prosimy o zgniatanie kartonów, butelek plastikowych oraz puszek – nie płaćmy za wywożenie powietrza.