Komunikaty

UWAGA !

 Gałęzie o grubości 1-10cm należy składować w wyznaczonym miejscu, na trawniku przy świetlicy. Prosimy o odcinanie gałęzi bocznych.

Komunikat 1/2023

W dniu 31 grudnia 2022r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,75gr. Przypominamy, że od 2023 roku wszelkie opłaty przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy ogrodu

Termin płatności upływa w dniu 31 marca 2023r.

Komunikat 16/2022 z 5 listopada 2022r.

  1. Informujemy, że najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 4 grudnia 2022r. Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2023r. Skarbnik nie będzie przyjmował wpłat w gotówce. Wszelkie wpłaty po tym terminie prosimy kierować na rachunek bankowy Ogrodu.

 

  1. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wjazd pojazdów na teren ogrodu w terminie 1 grudnia – 31 marca będzie nie możliwy. Prosimy o zabranie pojazdów do 30 listopada.

Komunikat 15/2022 z 3 października 2022r.

Zamknięcie wody do podlewania planowane jest na 31 października.

Termin może uleć zmianie ze względu na warunki pogodowe.

Po zamknięciu wody prosimy o pozostawienie otwartych zaworów, celem lepszego spuszczenia wody z instalacji i uniknięcia awarii.

 

Komunikat 14/2022 z 3 października 2022r.

Ostatni w 2022 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 11 października. Odpady należy składować

od 4 października do 10 października 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

 

Komunikat 13/2022 z 27 sierpnia 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 12 września. Odpady należy składować

od 2 września do 11 września 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

UWAGA !

Od 8 lipca 2022r. uruchomione zostały siłowniki do bram. Wjazd jest możliwy po wykonaniu połączenia telefonicznego z uprawnionego numeru telefonu na numer wybranej bramy. Aby otworzyć:

Bramę nr 1 zadzwoń: 796 193 921

Bramę nr 2 zadzwoń: 796 194 662

Bramę nr 3 zadzwoń: 796 193 903

Bramę nr 4 zadzwoń: 796 189 932

Bramy otwierają się do wewnątrz działek i zamykają się automatycznie po upływie 1 minuty (Brama nr 1, 2, 3) oraz 2 minut (Brama nr 3)

Bramę można otworzyć również wysyłając sms o treści: Out1 na jeden z powyższych numerów. Działkowiec jest uprawniony do wjazdu każdą bramą. Numery uprawnione można edytować, po zalogowaniu się do „Opłat”.