Władze ROD

Zarząd ROD

Dariusz Zakrzewski Prezes Zarządu Działka 51
Janusz Deja Vice Prezes Zarządu Działka 52
Stanisław Jędrusik Skarbnik  Działka 64
Magdalena Sieracka Sekretarz  Działka 3
Dariusz Kubiak  Członek Zarządu Działka 42

  Gospodarz ogrodu                   Krzysztof Bartnik                                               Działka 46


Zarząd zbiera się w każdą 1 sobotę miesiąca o godz. 11.00 w świetlicy ogrodu.

Zaplanowane terminy posiedzeń w 2022 roku: 5 luty, 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada oraz 4 grudnia.

Ewentualne zmiany podawane są w komunikatach.


 Komisja Rewizyjna ROD

Agnieszka Lubiszewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Działka 48
Grzegorz Chruścik  Członek Komisji Rewizyjnej Działka 112
Kamil Zieliński  Członek Komisji Rewizyjnej Działka 68