Komunikaty

UWAGA !

 Gałęzie o grubości 1-10cm należy składować w wyznaczonym miejscu, na trawniku przy świetlicy. Prosimy o odcinanie gałęzi bocznych.

Komunikat

Informujemy, że woda do podlewania została wyłączona.

Prosimy o otworzenie zaworów na działkach i zabezpieczenie instalacji wodnej na zimę.

 

Komunikat 18/2022 z 20 listopada 2023r.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wjazd pojazdów na teren ogrodu w terminie 1 grudnia – 31 marca będzie nie możliwy. Prosimy o zabranie pojazdów do 30 listopada.

Komunikat 17/2023 z dnia 10 października 2023r.

Informujemy, że zamknięcie wody do podlewania oraz pitnej planowane jest za 31 października. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie.

O zamknięciu poinformujemy w osobnym komunikacie.

Komunikat 16/2023 z dnia 7 października 2023r.

Informujemy, że w dniu 15 września 2023r. dokonaliśmy odczytu liczników energii elektrycznych które w okresie 1.01.2023-1.07.2023r. zużyły powyżej 250 kWh – termin płatności 31 grudnia 2023r. Pozostałe liczniki zostaną odczytane 31 grudnia 2023r.

W związku ze zmieniającymi się w trakcie roku stawkami płaconymi do firmy ENEA dotychczasowe wpłaty za energię elektryczną należy traktować jako zaliczkę, a rozliczenie kosztów za energię elektryczną zostanie przedstawione w formie pisemnej i doręczone wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie w 2024 roku.

Przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich czworonogach.

Komunikat 15/2023 z dnia 7 października 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 11 października. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach

do 10 października 2023r. godziny 23.

Komunikat 14/2023 z dnia 7 września 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 13 września. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach

do 12 września 2023r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 13/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 18 sierpnia. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach

do 17 sierpnia 2023r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 Komunikat 12/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r.

Informujemy, że zebranie Zarządu mające odbyć się 2 września zostało przełożone na 26 sierpnia 2023r. w godzinach 11-14

Komunikat 11/2023 z dnia 10 lipca 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 19 lipca. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach do 18 lipca 2023r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Komunikat 10/2023 z 10 lipca 2023r.

W dniu 1 lipca 2023r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,87zł przy zużyciu do 250 kWh w 2023 roku oraz 1,32zł powyżej.

Termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia 2023r.

Komunikat 9/2023 z dnia 15 czerwca 2023r.

Informujemy, że zebranie Zarządu mające odbyć się 1 lipca zostało przełożone na 8 lipca 2023r. w godzinach 11-14

Komunikat 8/2023 z dnia 15 czerwca 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 21 czerwca. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach do 20 czerwca 2023r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 7/2023 z dnia 17 maja 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 24 maja. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach do 23 maja 2023r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 6/2023 z dnia 16 kwietnia 2023r.

 Liczniki energii elektrycznej do wymiany w 2023r.

Działki nr 13, 24, 25, 44, 80, 81, 82 oraz 83

Opłatę za wymianę (40zł) oraz zakup licznika elektronicznego, legalizowanego przez Zarząd (42zł) należy wpłacić na konto Ogrodu w terminie do 31 lipca 2023r.

Komunikat 5/2023 z dnia 16 kwietnia 2023r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 26 kwietnia. Odpady należy składować w wyznaczonym miejscu przy świetnikach do 25 kwietnia 2022r. godziny 23.

Odpady zabierane: rtv, agd, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

Komunikat 4/2023 z 20 marca 2023r.

Informujemy, że bramy wjazdowe dla samochodów zostały otwarte dla działkowców. Numery telefonów do otwierania pozostają bez zmian, nie ma również potrzeby ponownego dopisywania numerów. Zmiany numerów telefonów wprowadzone przez działkowców w okresie  zimowym zostały zrealizowane.

Komunikat 3/2023 z 10 lutego 2023r.

Prosimy o zakręcenie zaworów oraz uzupełnienie kranów znajdujących się na działkach

do 15 marca 2023r.

Planujemy w tym czasie sprawdzić szczelność wodociągu i dokonać niezbędnych napraw przed sezonem.

Uruchomienie wody do podlewania planowane jest na 1 kwietnia 2023r.

(termin może ulec zmianie w przypadku utrzymujących się przymrozków)

Komunikat 2/2023 z 10 lutego 2023r.

  1. Informujemy, że zebranie Zarządu mające odbyć się 4 marca zostało przełożone na 25 lutego 2023r. w godzinach 12-14
  2. W związku ze zmianami cen prądu oraz stawki podatku vat i akcyzy koszt 1 kWh od 1 stycznia 2023r. do ustawowego limitu dla działek ROD – 250kWh / działkę wyniesie 87gr. Powyżej limitu cena wyniesie 1,32zł / kWh

Komunikat 1/2023

W dniu 31 grudnia 2022r. zostały odczytane liczniki energii elektrycznej. Dane zostały zapisane na Państwa kontach w internecie. Cena za 1 kWh wyniosła 0,75gr. Przypominamy, że od 2023 roku wszelkie opłaty przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy ogrodu

Termin płatności upływa w dniu 31 marca 2023r.

Komunikat 16/2022 z 5 listopada 2022r.

  1. Informujemy, że najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 4 grudnia 2022r. Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2023r. Skarbnik nie będzie przyjmował wpłat w gotówce. Wszelkie wpłaty po tym terminie prosimy kierować na rachunek bankowy Ogrodu.

 

  1. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wjazd pojazdów na teren ogrodu w terminie 1 grudnia – 31 marca będzie nie możliwy. Prosimy o zabranie pojazdów do 30 listopada.

Komunikat 15/2022 z 3 października 2022r.

Zamknięcie wody do podlewania planowane jest na 31 października.

Termin może uleć zmianie ze względu na warunki pogodowe.

Po zamknięciu wody prosimy o pozostawienie otwartych zaworów, celem lepszego spuszczenia wody z instalacji i uniknięcia awarii.

 

Komunikat 14/2022 z 3 października 2022r.

Ostatni w 2022 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 11 października. Odpady należy składować

od 4 października do 10 października 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

 

Komunikat 13/2022 z 27 sierpnia 2022r.

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 12 września. Odpady należy składować

od 2 września do 11 września 2022r. godziny 22.

Odpady zabierane: rtv, agd, meble ramy okienne i drzwi bez szyb.

Pozostałe odpady zostaną zutylizowane na koszt osób pozostawiających.

 

Prosimy o nie przynoszenie odpadów wcześniej ze względu na brak miejsca na placu i blokowanie siłowników do bram.

UWAGA !

Od 8 lipca 2022r. uruchomione zostały siłowniki do bram. Wjazd jest możliwy po wykonaniu połączenia telefonicznego z uprawnionego numeru telefonu na numer wybranej bramy. Aby otworzyć:

Bramę nr 1 zadzwoń: 796 193 921

Bramę nr 2 zadzwoń: 796 194 662

Bramę nr 3 zadzwoń: 796 193 903

Bramę nr 4 zadzwoń: 796 189 932

Bramy otwierają się do wewnątrz działek i zamykają się automatycznie po upływie 1 minuty (Brama nr 1, 2, 3) oraz 2 minut (Brama nr 3)

Bramę można otworzyć również wysyłając sms o treści: Out1 na jeden z powyższych numerów. Działkowiec jest uprawniony do wjazdu każdą bramą. Numery uprawnione można edytować, po zalogowaniu się do „Opłat”.